facebook.com twitter.com instagram.com e endomondo.com youtube.com

Trzy postulaty

Wtorek, 28 maja 2019

Piszemy do ZTM w sprawie zmian w komunikacji.

Przesłaliśmy nasze uwagi do Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM). Dotyczą one projektowanych zmian w komunikacji miejskiej po otwarciu metra Trocka. ZTM proponuje, aby linie 140, 340 i 738 kończyły bieg przy nowej stacji w zamian oferując zwiększenie częstotliwości kursów w naszym mieście.
Wnioskujemy w piśmie do ZTM o trzy sprawy:
- utrzymanie przystanku końcowego Dworzec Wschodni dla jednej z naszych linii. Podkreślamy, że kolejowa stacja też jest ważnym punktem przesiadkowym. Ten wniosek też przewijał się bardzo często w konsultacjach społecznych.
- utworzenie linii pośpiesznych, które skrócą przejazdy do węzłów przesiadkowych. Proponujemy, by taką rolę pełniły linie 140 i 340. W Markach zatrzymywałyby się na dotychczasowych przystankach, natomiast w Warszawie na ich mniejszej liczbie. Zachęcamy ZTM do takiego kroku, sugerując, że może to być atrakcyjna alternatywa dla samochodu i może ograniczyć napływ prywatnych aut zarówno na Targówek jak i do centrum.
- wprowadzenie wyższej częstotliwości kursów linii 140 (w godzinach szczytu co 10 minut). W ubiegłym roku już sygnalizowaliśmy ZTM taką potrzebę.
Namawiam Państwa do udziału w konsultach, które trwają do 23 czerwca. Można wziąć w nich udział osobiście (np. 2 czerwca w ratuszu przy ul. Kondratowicza 20 w godz. 11-16) lub elektronicznie, wysyłając swoje spostrzeżenia na adres konsultacje@ztm.waw.pl

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl