facebook.com twitter.com instagram.com e endomondo.com youtube.com

Dziękuję!

Niedziela, 14 października 2018

Dziś Dzień Edukacji Narodowej. To święto nauczycieli, pracowników oświaty, a także wszystkich osób, które pracują w placówkach oświatowych i przy ich obsłudze. Wszystkim składam najlepsze życzenia, by w każdym wymiarze Wasze powołanie (bo to chyba najwłaściwsze słowo) dawało Wam satysfakcję.

Zdaję sobie sprawę, że nie jest to lekki kawałek chleba. Zwłaszcza w Markach. Kształcimy młode pokolenie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wszyscy, i pracownicy szkół, i samorząd, jesteśmy poddawani niełatwym próbom. W sposób rewolucyjny zmienił się system edukacji. Stale zwiększa się liczba mieszkańców naszego miasta – a co za tym idzie liczba dzieci, którym trzeba zapewnić godziwe warunki do nauki. Inwestujemy ogromne środki, by mogły uczyć się w dobrych warunkach. Ale nie tylko budujemy szkolne czy przedszkolne mury. Wspólnie dążymy do tego, by korzystać z nowoczesnych narzędzi do nauki i wprowadzać kolejne innowacje w edukacji.

Dziś bardzo serdecznie dziękuję w imieniu tych najmłodszych, dla których pracujecie. Wierzę, że z naszych uczniów wyrosną mądrzy obywatele, którzy będą budować przyszłość naszej małej ojczyzny! Będzie to też Wasza ogromna zasługa...

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl