facebook.com twitter.com instagram.com e endomondo.com youtube.com

Błyskawiczny awans w rankingu "Wspólnoty"

Poniedziałek, 1 października 2018

Optymistyczne informacje przynosi ranking "Wspólnoty". To renomowane pismo samorządowe co roku przygotowuje zestawienie najwięcej inwestujących samorządów. Awansujemy w nim w błyskawicznym tempie. W kategorii "miasta inne" (czyli mniejszych niż na prawach powiatu i powiatowych) dwa lata temu byliśmy na 463 miejscu, rok temu na 332 miejscu, a obecnie na 121 miejscu.

Warto podkreślić, że w tegorocznym zestawieniu ujęto prawie 600 mniejszych miast.

Tu na chwilę pochylę się nad metodologią rankingu. Autorzy raportu obliczają średnią wysokość inwestycji z trzech lat (w tym wypadku 2015-2017), następnie rezultat dzielą przez liczbę mieszkańców. Tak uzyskują końcowy wskaźnik - wartość wydatków majątkowych w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Dzięki temu mogą sprawiedliwie uszeregować miasta. Nasz wynik „inwestycje per capita” wynosi 701 zł. Z takim rezultatem możemy już „konkurować” ze znacznie większymi miastami. Jest on niewiele niższy niż w przypadku Włocławka (720 zł) i Chorzowa (713 zł), większy niż w przypadku Zamościa, Jeleniej Góry czy Kołobrzegu.

I na sam koniec - patrząc na wysokość naszych tegorocznych inwestycji - za rok będziemy zapewne w pierwszej setce.

#miastomarki #markiwłączsię #rankingwspólnoty #inwestycje

zdjecie

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl