facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Spotkanie w SP2

Środa, 10 stycznia 2018

Dzisiaj wieczorem miałem okazję rozmawiać z niemal setką rodziców, którzy przybyli na spotkanie poświęcone planom modernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej.

Sytuacja lokalowa tej placówki jest więcej niż trudna – w 14 salach lekcyjnych (plus dwie małe do języków) nauki pobiera 27 klas, czyli prawie 600 uczniów. W kolejnym roku szkolnym prawdopodobnie przybędzie 5 nowych klas, żadna nie opuści szkoły (siódme klasy staną się ósmymi).

Dlatego przed nami jeden z największych projektów inwestycyjnych tej kadencji – powiększenie tej szkoły. Plan jest taki – w styczniu ogłaszamy przetarg w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W podobny sposób powiększyliśmy szkołę przy Okólnej. Jeśli nic nieprzewidzianego się nie zdarzy (brak ofert, oferty znacznie przekraczające kosztorys szacowany na 20-25 mln zł, protesty wykonawców), w lutym powinniśmy podpisać umowę na realizację robót. Po zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwoleń, prace powinny ruszyć w wakacje. Ich finał – na przełomie 2019/2020 r., choć najważniejsza część - dydaktyczna - powinna być gotowa we wrześniu 2019 r. Gdy już wszystko pójdzie zgodnie z planem, Państwa dzieci tak naprawdę będą uczęszczać do nowego obiektu – na miarę XXI wieku.

Serdecznie dziękuję za liczne przybycie i pytania. Dziękuję też Radzie Rodziców za zaproszenie, a dyrekcji „Dwójki” za organizację spotkania. Liczę na Państwa współpracę. Będzie potrzebna, bo zadanie nie jest łatwe.

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl