facebook.com twitter.com instagram.com S strava.com youtube.com

Wybory do Mareckiej Rady Seniorów

Poniedziałek, 12 lutego 2018

Zapraszam mieszkańców Marek, którzy ukończyli 60. rok życia do zgłaszania swoich kandydatur na członka Mareckiej Rady Seniorów. Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego. Spotkanie wyborcze odbędzie się 7 marca br. w pałacyku Briggsów w godz. 15:00-20:00.

www.marki.pl www.marcovia-marki.pl msg.net.pl

karta.marki.pl kolomarek.pl www.marki2020.pl