W 2010 roku przedstawiłem swoją wizję Marek. Cztery lata minęły, a nadal bardzo wiele ówczesnych postulatów, planów i propozycji zmian dotyczących naszego miasta jest aktualnych. W ostatnich wyborach miałem okazję zmierzyć się z obecnym burmistrzem w drugiej turze. Zabrakło 180 głosów, by już wtedy rozpocząć zmiany. Czas mija szybko, znów stajemy przed kolejną szansą, by każdy, komu dotychczasowa (byle)jakość Marek nie pasuje, mógł to wyrazić poprzez swój głos.

Jestem odpowiedzialnym kandydatem, mam za sobą ośmioletnie doświadczenie jako radny i mnóstwo społecznych projektów zrealizowanych na rzecz poprawy jakości życia w naszym mieście. Projektów, do których z roku na rok przyłącza się coraz więcej zwolenników. To dowód na to, że Mieszkańcom Marek, chce się żyć inaczej, że mają dość nudy i bylejakości, dlatego zdecydowałem się sformułować 10 głównych zadań, które będę realizować, jeśli obdarzycie mnie Państwo kredytem zaufania. Zapraszam do lektury.

TAK, możemy lepiej! Razem

Jacek Orych


Program wyborczy kandydata na burmistrza

Tak, można lepiej dbać o naszą infrastrukturę

Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na zbyt długo wyczekiwaną obwodnicę Marek, teraz czekamy na podpisanie umowy i realizację. To inwestycja, która zmieni życie w Markach. Po wybudowaniu obwodnicy Aleja Piłsudskiego stanie się główną arterią dla mieszkańców Marek – miasto wreszcie ucichnie i odetchnie. Dopiero wtedy należy dokonać rzeczowej analizy ciągów komunikacyjnych głównych ulic w naszym mieście. Tematem priorytetowym dla władz, na najbliższą kadencję, jest solidna poprawa stanu dróg lokalnych – w szczególności gruntowych. Przez wiele lat poprawienie infrastruktury warunkowane było budową kanalizacji. Teraz już nie będzie takiej wymówki.

Dbanie o infrastrukturę to nie tylko budowa, to rzetelny nadzór nad inwestycjami i remontami także dróg. Stan dróg w obszarach które doczekały się kanalizacji najlepiej obrazuje dotychczasową jakość nadzoru na inwestorami oraz dbałość o nieruchomości w tym zakresie – niezorientowanych zapraszam na przejażdżkę. Budowa ulicy Radnej, czy rowu melioracyjnego przy ul. Stawowej to kolejne inwestycje, które przy odpowiednim nadzorze inwestorskim można było wykonać solidniej. Obowiązkiem burmistrza jest dbanie, by każda złotówka mareckiego podatnika była dobrze wykorzystana.

Drogi to jedno, jednak w Markach nadal brakuje miejsc spotkań, miejsc, gdzie można porozmawiać z sąsiadami, przyjaciółmi, usiąść i odpocząć, albo wręcz przeciwnie – spędzić czas aktywnie lub obcując z kulturą. Budżet i ogromne wyzwania infrastrukturalne nie pozwalają obecnie na eksperymentowanie z tzw. centralną przestrzenią publiczną, jednak osiągalne jest stworzenie kilku miejsc dla przestrzeni publicznej na terenie miasta – park miejski, tereny wokół zbiorników wodnych, Plac Zgody na Zieleńcu, skwery.

Tak, możemy lepiej dbać o mienie i majątek gminy

Mienie gminy to również kamienice oraz inne obiekty, które obecnie służą jako mieszkania komunalne. Ich wygląd i stan niejednokrotnie uwłacza godności człowieka. Poszukamy rozwiązań, by to zmienić. Odkładanie problemu nie sprawia, że rozwiąże się sam, a stan tych lokali jest z roku na rok coraz bardziej opłakany.

Tak, możemy efektowniej korzystać ze środków zewnętrznych i racjonalnie wydawać pieniądze

Środki zewnętrzne często kojarzone są z dofinansowaniem, jakie można otrzymać z programów unijnych. To prawda i trzeba korzystać z każdej takiej okazji. Jednak nie można zapomnieć o innych źródłach – dofinansowaniach z budżetu państwa, budżetu województwa, funduszach środowiskowych czy pieniędzy resortowych, a nawet źródłach niekonwencjonalnych jak sponsorzy prywatni. Aby efektywnie tego dokonać, konieczne jest stworzenie zespołu kompetentnych ekspertów, którzy potrafią skutecznie po nie sięgnąć – nie tylko dla miasta, ale miejskich jednostek takich jak szkoły, biblioteka czy Marecki Ośrodek Kultury, a nawet dla organizacji pozarządowych, które pracują dla dobra nas wszystkich.

Odpowiedni program zachęt dla niezameldowanych to też wymierna korzyść dla budżetu miasta – jeśli samorządowi marzy się, by więcej osób płaciło podatki w Markach, musi zaoferować coś w zamian.

Centralne, wspólne zakupy jednostek gminnych wraz z urzędem oraz niedoceniane aukcje elektroniczne przy zamówieniach publicznych to niższe ceny za usługi i towary, czyli wymierne oszczędności.

Tak, możemy lepiej kształcić

Głównym zadaniem inwestycyjnym zbliżającej się kadencji jest budowa nowego gimnazjum wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym. Jesteśmy gotowi z dokumentacją, należy jak najszybciej rozpocząć budowę. Szybki rozwój demograficzny wymusza na samorządzie kolejne działania – obecne szkoły podstawowe pracujące na dwie zmiany pękają w szwach – niezbędne jest wybudowanie kolejnej szkoły podstawowej oraz zapewnienie miejsc dla najmłodszych w przedszkolach. Miasto posiada teren pod taką inwestycję.

Nowoczesna baza to dopiero połowa sukcesu w procesie edukacyjnym naszych dzieci. Chcę dążyć do tego, by oferta edukacyjna była na tyle atrakcyjna, by nie opłacało się wozić dzieci do warszawskich szkół. Nowoczesne narzędzia edukacyjne, wyposażenie IT, szeroka oferta zajęć dodatkowych, programy motywacyjne dla dzieci oraz kadry nauczycielskiej to tylko przykłady narzędzi, jakie mogą pomóc w podwyższeniu poziomu edukacyjnego mareckich szkół.

Tak, Marki mogą być obywatelskie

Nic o Was bez Was. Oddanie głosu raz na cztery lata nie wyczerpuje limitu kontaktów samorząd-mieszkaniec. Mamy wiele obszarów życia codziennego, gdzie podstawą do wydania decyzji lub wskazania kierunku działań powinny być przeprowadzone wcześniej szerokie konsultacje społeczne. Chcę także uwzględniać głos coraz bardziej aktywnych organizacji pozarządowych. Markom potrzebny jest pakiet obywatelski:
budżet obywatelski – stworzony od podstaw z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi z przemyślanym harmonogramem i przejrzystą procedurą wyboru wniosków;
inicjatywa lokalna – projekty infrastrukturalne lub inne działania realizowana wspólnie (finansowo lub rzeczowo) przez mieszkańców, organizacje społeczne i samorząd;
lokalna inicjatywa uchwałodawcza – możliwość zgłoszenia projektu uchwały przez co najmniej 100 mieszkańców naszego miasta, a nie tylko przez burmistrza i radnych;
rada pożytku publicznego – bezpośredni głos organizacji pozarządowych.
Mówcie głośno – niech władze usłyszą o Waszych potrzebach!

Tak, w Markach może być bezpieczniej

Mamy nowoczesny budynek komisariatu policji. Ruszył monitoring miejski. Są to elementy, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, by były na bieżąco rozwijane i analizowane – zagrożenia z miejsc monitorowanych przenoszą się w inne, nieobjęte dotychczas kontrolą. To jest rola specjalistów od bezpieczeństwa, by te miejsca wskazać i monitorować.

Bezpieczeństwo to także dobrze oznakowane i oświetlone ulice – w szczególności w pobliżu miejsc użyteczności publicznej oraz bezpieczne place zabaw. Poprawie bezpieczeństwa sprzyja także właściwe kształtowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Tak, możemy rozwijać sport i rekreację oraz zwiększyć ofertę kulturalną w Markach

Ostatnia kadencja pokazała, że dzięki determinacji radnych można zbudować w mieście nowoczesne i ogólnodostępne obiekty sportowe. Zadaniem na najbliższe lata jest sprawne i efektywne administrowanie tymi obiektami. Jednak nadal brakuje miejsc rekreacyjnych dla młodzieży takich jak – skateparki, boiska do streetballu czy siatkówki plażowej. Również trasy rowerowe czy ścieżki biegowe to inwestycje stosunkowo tanie ale znakomicie wypełniające braki w tej dziedzinie w mieście.

Wraz z budową nowej siedziby gimnazjum, w Markach powstanie nowoczesna sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Będzie to znakomita okazja by poszerzyć ofertę kulturalną w mieście. Ofertę bogatą w wydarzenia dla każdego pokolenia.

Nie udało się przez ostatnie cztery lata rozpocząć rewitalizacji fabryki i pałacu braci Brigssów. Nie znaczy to, że należy odejść od tego pomysłu. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie udało się zdobyć na ten cel pieniędzy z Unii, musimy znaleźć inny sposób, by to miejsce zaczęło tętnić życiem i stać się symbolem Marek, łączącym przeszłość z przyszłością.

Tak, możemy rewitalizować Marki

Bardzo ważnym obszarem, który wymaga poprawy, są miejsca rekreacji i odpoczynku. Trzeba zrewitalizować park miejski, by stał się miejscem, gdzie można przyjść i odpocząć od codziennego zgiełku. Powinien on spełniać oczekiwania zarówno rodziców z małymi dziećmi, jak i seniorów. W miarę możliwości finansowych należy przystąpić również do uporządkowania terenów wokół zbiorników wodnych. W minionej kadencji koncepcje powstały, szkoda gdyby trafiły wyłącznie do szuflady.

Zadbane Marki to takie, w których porządnie są wymalowane pasy drogowe i przejścia dla pieszych, a znaki drogowe nie chylą się ku upadkowi. Normalne Marki to takie, w których chodniki nie dość, że są, to jeszcze są równo położone. Ładne Marki to także wysprzątane Marki – również dzięki Waszym inicjatywom, które będę wspierał.

Tak, możemy zbudować markę miasta Marki

Bliskość Warszawy i dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą, niebawem obwodnica, to bezsprzeczne atuty naszego miasta. Należy dołożyć wszelkich starań, aby szeroko promować Marki i stwarzać zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Konieczne jest stworzenia katalogu imprez miejskich, tak aby stały się one zachętą do odwiedzania naszego miasta. Wszystkie imprezy organizowane w Markach będą traktowane jako promocja miasta i wykorzystywał w tym celu.

Tak, dla nowoczesnego urzędu

Elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, SMSowe i e-mailowe powiadomienie o załatwieniu sprawy, terminowe jej załatwienie ! W wielu gminach to standard. Standard, na który zasługują również Marki. Wielu z nas pracuje długo w Warszawie i często nie ma możliwości dojechania do urzędu na tyle wcześnie, by załatwić konieczne sprawy urzędowe. Ale od czego są nowoczesne technologie! Nowoczesny i w pełni zinformatyzowany urząd i jednostki miejskie w Markach powinny być standardem. A dla osób, które mimo postępu technologicznego z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z elektronicznego obiegu dokumentów przystosuję pracę urzędu dla ich potrzeb – niekoniecznie w obecnej siedzibie – weekendowe dyżury urzędników w centrum handlowym, czyli Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta, nie są czymś niewykonalnym.

Jacek Orych

Do góry