Tym razem komentarz tekstowy – brak czasu na nagranie.

Tak jak zapowiadałem w poprzednich wpisach na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Marki nowe stawki stały się faktem, jednak przy negatywnej opinii Rady Miasta.

Od samego początku nie kwestionowałem samej konieczności podwyżki. Drożeje niestety wszystko, stawki za wodę i ścieki regularnie są podnoszone raz w roku, do tego przywykliśmy. W tym roku dyskusje i wątpliwości wzbudziła wysokość podwyżki za ścieki, stawka za wodę od lat rośnie na akceptowalnym poziomie. Mechanizm i składowe z których wynika kwota za ścieki przedstawiał na sesji Prezes Wodociągu Mareckiego. Poniżej materiały prezentowane na sesji.
Radni, mam nadzieje że wszyscy, zapewne pamiętali wcześniejsze wyliczenia i prognozy które wskazywały, że docelowa kwota za m3 ścieków przekraczać będzie 13,50 zł. Ostatni weryfikacja pokazała że docelowa kwota powinna przekraczać 10 zł. W mojej ocenie, ważna jest pewna przemyślana polityka i strategia wprowadzania takich podwyżek. Można było zacząć wcześniej wprowadzać o trochę wyższe stawki (3-6% do tego co podnoszono) lub rozciągnąć to na kolejne lata. Niestety nadal nad nami wisi widmo zrealizowania 5,500 przyłączy do 2015 roku (obecnie jest ponad 800). Jeśli tego nie osiągniemy unia może nakazać zwrot części lub nawet, co jest też często podnoszone, całości dofinansowania.
Tak wysoki skok ceny może negatywnie wpłynąć na decyzję osób które planowały podłączyć się do kanalizacji – mam nadzieję, że się mylę. Te obawy przedstawiałem na sesji. Przy każdej możliwości namawiałem i będę namawiał mieszkańców by do kanalizacji się podłączali – teraz są do tego dogodne warunki finansowe i proceduralne.
Rada jest również od oceniania – w tym przypadku radni (nie tylko opozycja do obecnego burmistrza ale też kilu radnych ugrupowania burmistrza) wystawili negatywna ocenę. Może przyniesie to weryfikację polityki cenowej na kolejne lata. Czas pokaże.
Dla pocieszenia, po zakończeniu procesu inwestycyjnego jakim jest program budowy kanalizacji w Markach możliwe jest, że stawki mogą zmaleć. Co na to może mieć wpływ? Kilka rzeczy. Przede wszystkim ilość przyłączonych osób do kanalizacji. Następnie zakończona budowa, co ma również wpływ na zmniejszenie składu osobowego w samym Wodociągu Mareckim – obecnie pracuj tam ponad 50 osób, przy tak dużej inwestycji taka kadra jest konieczna, po zakończeniu prac już nie. Zapowiadał to Prezes Wodociągu. Kolosalny wpływ może mieć stawka jaką płaci Wodociąg Warszawie, za odprowadzanie ścieków do sytemu warszawskiego. Niestety cena za ścieki uzależniona jest w dużej mierze od tego czynnika. Prezes zapowiedział negocjacje tych stawek – osobiście trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że te negocjacje nie będą tak trudne jak z Zarządem Transportu Miejskiego w związku z komunikacją.

Mimo wszystko stawki weszły na mocy przepisów. Decyzja rady, nawet negatywna (jak miało to miejsce w Markach) nie zatrzymuje zaplanowanych podwyżek.

Materiały z sesji:

Prezentacja 1

Prezentacja 2