bo swinkaBy budżet obywatelski można było nazywać prawdziwie obywatelskim, na każdym etapie tworzenia jego procedur potrzebne są konsultacje z mieszkańcami i zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna. Niezbędne jest także powołanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który będzie wspierał marecki ratusz i opiniował proponowane rozwiązania. Jeszcze do jutra do północy czekamy na zgłoszenia mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie Marek.

Wyłonienie członków Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 17 lutego 2015 r. o godzinie 16:00 w sali ślubów Urzędu Miasta Marki. Szczegóły na stronie internetowej urzędu miasta.