W ratuszu gościłem panią redaktor Teresę Urbanowską z „Życia Powiatu na Mazowszu”, z którą rozmawiałem o współpracy z radą miasta, władzami powiatu wołomińskiego, a także o potrzebach inwestycyjnych miasta.

Zachęcam do lektury