Z redaktorem „Mojej Gazety Regionalnej” rozmawiałem o ruszającej wkrótce najważniejszej inwestycji w historii miasta, pilnych modernizacjach, stanie budżetu oraz radykalnych zmianach w kilkuletniej perspektywie.

Zapraszam do lektury.